Přisedněte k nám ke stolu na hostině mezi záhony, už 18. května. Více informací ZDE.

  • Váš košík je prázdný.
  • Váš košík je prázdný.

ZAKLÁDÁME BEZOREBNÉ ZÁHONY

Jak pěstujeme zeleninu na malé ploše?

Pěstování zeleniny v konvenčním zemědělství se často přizpůsobuje tomu, aby mohla do pole vjet těžká technika. Většinou farmáři obhospodařují velkou plochu v řádu desítek hektarů. Jedna plodina v takovém případě zabere několik hektarů a tak traktor použít musí, ručně by se tak velká plocha obhospodařit prostě nedala. 

My jsme si vybrali jinou cestu, a to pěstování mnoha druhů zeleniny na malé ploše. Na malé ploše nemyslíme několik hektarů, ale plochu do jednoho hektaru. Inspirují nás zahraniční hnutí micro-scale farem, které zásobují potravinami lokální komunity a vrací se k zemědělství se zapojením lidské práce bez těžké mechanizace. Příklady takové farmy například kanadská farma Les Jardins de la Grelinette, kterou založil farmář Jean-Martin Fortier se svou manželkou Maude-Hélène Desroches. Na farmě o rozloze 6000 m2 pěstují zeleninu pro 150 pravidelných odběratelů a další část produkce prodávají na farmářských trzích. Dalšími příklady takových farem jsou například Neversink Farm a Ten Mothers Farm v Americe nebo Ridgedale Farm ve Švédsku.

Farma Les Jardins de la Grelinette

ROZMANITÁ PRODUKCE ZELENINY NA MALÉ PLOŠE

Market gardening

Všechny výše zmíněné farmy jsou takzvané „market gardens“. Tento systém pěstování vychází z francouzských farem 19. století, které zásobovali svojí produkcí trhy se zeleninou v Paříži. V současnosti je tento termín spojen s ekologicky smýšlejícími farmami o malé rozloze, které na této ploše pěstují desítky druhů zeleniny. Cílem farmářů je prodat tuto produkci lokálně a nedovážet jí na dlouhé vzdálenosti do jiných regionů. Lokálností prodeje je podpořen i úzký vztah se zákazníkem, který se může na farmu přijet podívat a vidět, jak se pěstuje zelenina, kterou si kupuje. Market garden je pro farmáře zdrojem obživy, měla by tedy generovat zisk a farmář by měl být schopen se pěstováním produkce uživit. 

 

JAK TO VYPADÁ U NÁS V HOSPODÁŘSTVÍ?

Naše market garden

Market garden zakládáme i my. Naše záhony jsou dlouhé 10 metrů a mají šířku 75 centimetrů a cestičky mezi záhony 25 centimetrů. Díky těmto rozměrům dokážeme záhony obhospodařit za pomocí ručních nástrojů a maximálně tak využít plochu, kterou máme k dispozici. Díky jednotným rozměrům všech záhonů můžeme potom snadněji udělat osevní plán.

V letošní sezóně jsme založili 30 záhonů, kde budeme pěstovat zeleninu a květiny. Zeleninu náchylnější na nízké teploty jako jsou například rajčata, papriky, lilek, budeme pěstovat ve fóliovníku o rozměrech 10×4 metry. Jsme v nadmořské výšce 540 m.n.m. a aby plodová zelenina dosáhla své plné zralosti, je potřeba aby byla ve fóliovníku.

Naše záhony jsou bezorebné, to znamená, že je nikdy neořeme. Orba je v zemědělství běžná praxe a názory na její význam se mezi odborníky liší. My jsme se rozhodli orbu nedělat z toho důvodu, že v půdě probíhá bohatý půdní život. Miliony organismů žijí a pracují na každém centimetru pod zemským povrchem a my si myslíme, že bychom jim tento život měli narušovat pokud možno co nejméně. Pokud Vás tato problematika zajímá, zde je krásná Ted talk přednáška o životě pod zemí: https://www.youtube.com/watch?v=47lEb51dZBY

No a my začínáme. Na tuto sezónu máme všechny záhony připraveny a čekáme na teplejší počasí, až budeme moct zasít. Mezitím v našem obývacím pokoji už rostou pěkně v teple domova papriky, lilky a rajčata. O tom Vám napíšeme více zase příště.

Založení prvních záhonů v listopadu 2021